#ซ่อมได้

ทดสอบภาพจากมือถือเก่าที่สั่งอะไหล่จากจีนมาซ่อมเอง #ซ่อมได้