#สัสคุก

Mojave เล่นซะแทบไม่ได้นอน ถอยกลับเป็น High Sierra แล้ว #สัสคุก