#หนูนานนะพี่ไหวเหรอ

เอา Raspberry Pi 1B มาลง ArchLinux ตัวล่าสุดแล้วลอง compile USB WiFi driver 1 ชั่วโมงแล้วยัง compile ไม่เสร็จ #หนูนานนะพี่ไหวเหรอ