#อห

#อห c3po down ไปหลายวัน เพิ่งรู้ตัวว่า rabbitmq จะ upgrade version ต้องไป set maintenance mode ก่อน