#เร็วส์

@veer66@mastodon.in.th แนะนำให้รู้จัก GraalPython เลยลองเอามาเทียบความเร็วด้วย pi.py

#ไพธอน #เร็วส์