#เหนื่อยจัง

#เหนื่อยจัง

เครื่อง notebook core i7 gen 8

  • chromium-vaapi เปิด youtube ไม่ได้ทั้ง vp9 และ h.264 แต่เปิด video ที่ติด DRM ได้ทั้ง iflix และ netflix
  • chromium-browser (ตัวที่มากับ repo หลักของ fedora) เปิด youtube ได้ เร่งความเร็วด้วย hardware สำหรับ h.264 ได้แต่เปิด video DRM ไม่ได้ทั้ง iflix และ netflix

เครื่อง notebook core i5 gen 4

  • chromium-vaapi เปิด youtube ได้ และเร่งความเร็วด้วย hardware สำหรับ h.264 ได้ และเปิด video ที่ติด DRM ได้ทั้ง iflix และ netflix

ส่วน Firefox เปิดได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เร่งความเร็วด้วย hardware ไม่ได้เลย