#PM25

เคยเขียนไว้ปีก่อน และก่อนหน้านั้นว่าการพ่นละอองน้ำไม่ช่วยแก้ปัญหา #ฝุ่น #PM25 สองสามวันนี้ก็เห็นแล้วว่าฝนตกทั้งคืน ตอนเช้าฝุ่นก็ไม่ลด ฝนตกตลอดบ่าย ตอนเย็นฝุ่นก็ไม่ลด ดังนั้นขอร้องล่ะ ปีนี้อย่าเอาเงินภาษีพวกเราไปละลายน้ำเล่นกับการพ่น #ละอองน้ำ อีกเลย